Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Desagregace prostorových dat o hustotě zalidnění s využitím 3D modelu města
Název práce v češtině: Desagregace prostorových dat o hustotě zalidnění s využitím 3D modelu města
Název v anglickém jazyce: Spatial disaggregation of population data using 3D city model
Klíčová slova: GIS, desagregace, hustota zalidnění, 3D model města
Klíčová slova anglicky: GIS, disaggregation, population data, 3D city model
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2019
Datum zadání: 19.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2020
Oponenti: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Biljecki, F. et al. (2016). Population Estimation Using a 3D City Model: A Multi-Scale Country-Wide Study in the Netherlands, PLOS. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0156808
Qiu, Y. et al. (2019). Geospatial Disaggregation of Population Data in Supporting SDG Assessments: A Case Study from Deqing County, China, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 8(8), 356; https://doi.org/10.3390/ijgi8080356
Šimbera, J. (2020). Neighborhood features in geospatial machine learning: the case of population disaggregation, Cartography and Geographic Information Science, 47:1, 79-94, DOI: 10.1080/15230406.2019.1618201
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce je vliv použití 3D dat na funkci analytických modelů fungujících na principu desagregace prostorových dat. Konkrétně se práce zaměří na možnosti 3D informací pro účely odhadu hustoty zalidnění. Cílem práce je zjistit, zda 3D informace zpřesňují výstupy modelu, jak ovlivňují výpočetní náročnost modelu a zda lze 3D daty nahradit 2D vstupy, které nejsou dostupné za celé zkoumané území. Primárním testovacím územím bude město Praha.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK