Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diverzita a fylogeneze metopidních nálevníků patřících do skupiny IAC
Název práce v češtině: Diverzita a fylogeneze metopidních nálevníků patřících do skupiny IAC
Název v anglickém jazyce: The diversity and phylogeny of metopid ciliates of the IAC group
Klíčová slova: anaerobní nálevníci, skupina IAC, Metopus, diverzita, taxonomie
Klíčová slova anglicky: anaerobic ciliates, IAC group, Metopus, diversity, taxonomy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.11.2019
Datum zadání: 17.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2021
Oponenti: RNDr. Pavla Sojková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Johana Rotterová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Metopida představují nejvíce diverzifikovanou skupinu volně žijících anaerobních náledvníků. Jejich význam spočívá v tom, že jsou výrazně parafyletičtí vůči řádu Clevelandellida, který obsahuje výhradně endobiotické zástupce. Cílem práce bude prozkoumat morfologickou a molekulární diverzitu nejbližších volně žijících příbuzných klevelandelidů, tj. metopidů patřících do tzv. IAC linie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK