Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spiritualita věřících žen v období těhotenství a po porodu
Název práce v češtině: Spiritualita věřících žen v období těhotenství a po porodu
Název v anglickém jazyce: Spirituality of Faithful Women in Pregnancy and after the Birth
Klíčová slova: spiritualita, těhotenství, porod, víra, římskokatolická církev, modlitba, společenství, obřad, požehnání, žehnání žen po porodu
Klíčová slova anglicky: Spirituality, Pregnancy, Birth, Faith, Roman Catholic Church, Prayer, Community, Ritual, Blessing, Blessing of a Woman after Childbirth
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra praktické teologie (27-PT)
Vedoucí / školitel: doc. Tabita Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2019
Datum zadání: 14.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2019
Datum a čas obhajoby: 01.02.2021 17:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2021
Oponenti: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK