Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
From Lira to the Single Currency: the Euro's transitional costs and its unexpected side effects. The Italian case.
Název práce v češtině: From Lira to the Single Currency: the Euro's transitional
costs and its unexpected side effects. The Italian case.
Název v anglickém jazyce: From Lira to the Single Currency: the Euro's transitional
costs and its unexpected side effects. The Italian case.
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.07.2006
Datum zadání: 21.07.2006
Datum a čas obhajoby: 30.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2006
Oponenti: prof. Ing. Milan Sojka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK