Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální klima školní třídy
Název práce v češtině: Sociální klima školní třídy
Název v anglickém jazyce: The Social Atmosphere of the School Classroom
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2007
Datum zadání: 12.02.2007
Datum a čas obhajoby: 12.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jaroslava Kalbáčová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK