Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vývojová a evoluční analýza branchiomerie přední části hlavy obratlovců
Název práce v češtině: Vývojová a evoluční analýza branchiomerie přední části hlavy obratlovců
Název v anglickém jazyce: Developmental and evolutionary role of branchiomerism in the rostral vertebrate head
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.10.2019
Datum zadání: 16.10.2019
Předběžná náplň práce
Bude zkoumána organizační role faryngeální segmentace v přední části hlavy obratlovců
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK