Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware
Název práce v češtině: Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware
Název v anglickém jazyce: Criminological and criminal law aspects of the ransomware spread
Klíčová slova: ransomware, kybernetická kriminalita, kyberprostor
Klíčová slova anglicky: ransomware, cybercrime, cyberspace
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2019
Datum zadání: 19.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2021
Datum a čas obhajoby: 30.09.2021 13:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 342, 342
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:10.09.2021
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2021
Oponenti: doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK