Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové inhibitory topoisomerasy II - studie antiproliferačních účinků a vlivu na protinádorovou aktivitu etoposidu
Název práce v češtině: Nové inhibitory topoisomerasy II - studie antiproliferačních účinků a vlivu na protinádorovou aktivitu etoposidu
Název v anglickém jazyce: New inhibitors of topoisomerase II - study of antiproliferative effects and influence on antitumor activity of etoposide
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Řešitel: PharmDr. Lenka Proftová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2019
Datum zadání: 08.10.2020
Datum a čas obhajoby: 03.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2021
Oponenti: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jan Kubeš
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s odbornou literaturou a vypracování rešerše.
2. Nácvik potřebných metodik (základy aseptické práce s buněčnými kulturami, cytotoxicitní experimenty)
3. Samostatná experimentální práce
4. Zpracování a hodnocení dat
5. Sepsání diplomové práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK