Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální reprezentace události CzechTek 2005
Název práce v češtině: Mediální reprezentace události CzechTek 2005
Název v anglickém jazyce: Media Representation of CzechTek 2005
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2005
Datum zadání: 27.06.2006
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK