Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti fyzioterapeutických přístupů pro korekci zátěžového držení těla u studentů VŠ. Podtitul: Porovnání kompenzačního cvičení a přístrojové terapie
Název práce v češtině: Možnosti fyzioterapeutických přístupů pro korekci zátěžového držení těla u studentů VŠ. Podtitul: Porovnání kompenzačního cvičení a přístrojové terapie
Název v anglickém jazyce: Possibilities for the use of physiotherapy approaches in correction of university students´stress postural attitude. Subtitle: The comparison of compensatory exercise and apparatus therapy
Klíčová slova: Postura, svalová dysbalance, ergonomie, kompenzační cvičení, moderní technologie
Klíčová slova anglicky: Posture, muscle dyscoordination, ergonomics, compensatory exercise, modern technology
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Adéla Slámová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.09.2019
Datum zadání: 20.04.2020
Datum a čas obhajoby: 02.07.2020 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou přetěžování mladé populace v důsledku nadužívání moderních technologií a permanentnímu vystavení neergonomických poloh páteře. Bakalářská práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. Cílem práce je porovnat efekt kompenzačního cvičení oproti přístrojové terapii Upright Go u studentů s vadným držením těla.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis examines the current issue of overloading young population due to overuse of modern technologies and permanent exposure of non-ergonomic spine positions. The bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical part. The aim of this study is to compare the effects of compensatory exercise with those of device therapy Upright Go on students with faulty posture.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK