Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Nuclear Governance and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons
Název práce v češtině: Jaderná Správa a smlouva o zákazu jaderných zbraní
Název v anglickém jazyce: Nuclear Governance and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
Řešitel:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK