Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení slovenských učebnic zeměpisu z hlediska přístupu k environmentální etice
Název práce v češtině: Hodnocení slovenských učebnic zeměpisu z hlediska přístupu k environmentální etice
Název v anglickém jazyce: Evaluation of Slovak geography textbooks in terms of approach to environmental ethics
Klíčová slova: Ekologická etika, hodnocení učebnic, geografie, Slovensko, ochrana životního prostředí, vztah člověka a přírody
Klíčová slova anglicky: Environmental ethics, assessment of textbooks, geography, Slovakia, environmental protection, human ecology
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2019
Datum zadání: 16.12.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zhodnotit slovenské učebnice zeměpisu z hlediska přístupu k environmentální etice. K hodnocení bude využita především obsahová analýza nalezených významových (sémantických) jednotek. Výsledky budou srovnány s výsledky hodnocení českých učebnic, které provedla Seidlová (2010).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK