Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití muzikoterapie v životě seniora
Název práce v češtině: Využití muzikoterapie v životě seniora
Název v anglickém jazyce: The Use of Music Therapy in the Life of a Senior
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2019
Datum zadání: 03.09.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.09.2019
Datum a čas obhajoby: 22.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2020
Oponenti: PhDr. Jana Procházková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK