Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intelligent Interior Design - Style Compatibility of 3D Furniture Models using Neural Networks
Název práce v češtině: Inteligentní návrh interiérů - Kompatibilita stylu 3D modelů nábytku pomocí neuronových sítí
Název v anglickém jazyce: Intelligent Interior Design - Style Compatibility of 3D Furniture Models using Neural Networks
Klíčová slova: 3D grafika; neuronové sítě
Klíčová slova anglicky: 3D graphics; neural networks; metric learning; style similarity;
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Mirbauer
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.07.2019
Datum zadání: 19.07.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.07.2019
Datum a čas obhajoby: 03.02.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:06.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2020
Oponenti: Mgr. Jakub Střelský
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this diploma thesis project is to measure the style compatibility between 3D furniture models from different categories, then find the most compatible objects for a given piece of furniture. For example, given a Scandinavian style table, find a chair and a lamp that match the table. This makes it possible for users, e.g graphic designers without knowledge of interior design, to create scenes by arranging suggested furniture.
While a variety of deep neural networks that can classify 3D objects into different categories have been developed, neural networks that compare styles between objects from different categories is still a new direction.
Seznam odborné literatury
[1] C. R. Qi, H. Su, K. Mo, and L. J. Guibas. Pointnet: Deep learning on point sets for 3d classification and segmentation. arXiv preprint arXiv:1612.00593, 2016.
[2] I. Lim, A. Gehre, L. Kobbelt, Identifying style of 3d shapes using deep metric learning, in: Computer Graphics Forum, Vol. 35, Wiley Online Library, 2016, pp. 207–215.
[3] J. Wang, Y. Song, T. Leung, C. Rosenberg, J. Wang, J. Philbin, B. Chen, and Y. Wu. "Learning Fine-grained Image Similarity with Deep Ranking." In CVPR,
[4] Tianqiang Liu, Aaron Hertzmann, Wilmot Li, and Thomas Funkhouser. 2015. Style Compatibility for 3D Furniture Models. ACM Trans. on Graphics (Proc. of SIGGRAPH) 34, 4 (2015), 85:1–9.
[5] Zhaoliang Lun, Evangelos Kalogerakis, and Alla Sheffer, Elements of style: Learning perceptual shape style similarity, ACM Transactions on Graphics (TOG), vol. 34, no. 4, pp. 84, 2015.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK