Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptační proces Filipínců v organizacích působících v České republice
Název práce v češtině: Adaptační proces Filipínců v organizacích působících v České republice
Název v anglickém jazyce: Onboarding Process of Filipino Workers in the Organizations Operating in the Czech Republic
Klíčová slova: adaptační proces|expatriant|třetí země|imigrace|personální činnosti|zaměstnanecká karta
Klíčová slova anglicky: onboarding process|expatriate|third world countries|immigration|personnel activities|employment card
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.06.2019
Datum zadání: 25.06.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.11.2019
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměřuje na proces adaptace Filipínců v České republice ve vybrané organizaci. Cílem práce je komparace výsledků adaptačního procesu z pohledu pracovníků z oddělení lidských zdrojů a filipínských zaměstnanců. Nejprve bude charakterizován adaptační proces jako plánovaný a řízený personální proces, který umožňuje cizincům jejich rychlou orientaci v pracovním prostředí, zapracování a jejich začlenění do organizace. Následovat bude specifikace skupiny občanů Filipínské republiky pracujících na území České republiky a legislativní požadavky, jejichž plnění je podmínkou pro zaměstnání těchto pracovníků, včetně postižení aktuální migrační a integrační politiky. Empirická část bude realizována formou kvalitativního šetření za použití metody strukturovaných rozhovorů. Ty budou probíhat ve vybrané organizaci se šesti pracovníky lidských zdrojů podílejících se na adaptaci Filipínců, a se šesti filipínskými zaměstnanci dané organizace.

Struktura
1 Adaptační proces
1.1 Adaptace
1.2 Fáze adaptačního procesu
1.3 Oblasti adaptace
2 Filipínští pracovníci v České republice
3 Legislativní požadavky zaměstnávání Filipínců v České republice
4 Empirické šetření – Analýza adaptačního procesu Filipínců ve vybrané organizaci působící v České republice
Seznam odborné literatury
BAUER, Talya a Berrin ERDOGAN. Organizational socialization: The effective onboarding of new employees. APA Handbook of I/O Psychology [online]. 2011. Vol. 3. ISSN 978-1-4338-0727-5. Dostupné z: https://doi.org/10.1037/12171-002.

BUCKNER-HAYDEN, Gia. Reduce turnover, increase productivity, and maximaze new employee success, Journal of Management Value & Ethics [online]. 2014, Vol.4, No. 4. ISSN 2249-9512, Dostupné z: https://bit.ly/2RlWP60

CALIGIURY, Paula, Jean PHILIPS, Mila LAZAROVA, Ibraiz TARIQUE a Peter BÜRGI. The theory of met expectations applied to expatriate adjustment: the role of cross-cultural training. The International Journal of Human Resource Management [online]. 2001(12), 357–372. ISSN 1466-4399. Dostupné z:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1014.9262&rep=rep1&type=pdf.

HOLTBRÜGGE, Dirk. Cultural Adjustment of Expatriates: Theoretical Concepts and 65 Empirical Studies. München, Mering: Rainer Hampp Verlag, 2008. ISBN 978-3-86618-279-0.

LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Grada Publishing. Praha 2010. ISBN 978-80-247-2951-0.

MVČR. Občané třetích zemí [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2018. Dostupné z:http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx.

MVČR. Zaměstnanecká karta [online]. Praha: Ministerstvo České republiky, 2018. Dostupné z:http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx.

PERLITZ, Manfred a Frank SEGER. European cultures and management styles. International Journal of Asian Management [online]. 2004, 3(1), 1–26. ISSN 1618-7504. Dostupné z:https://doi.org/10.1007/s10276-004-0016-y.

PHIRI, Maxwell a Nevoshnee PILLAY. A study on the effectiveness of the orientation process and cross-cultural training for the expatriate. Journal of Governance and Regulation [online]. 2015, 4(4-4), 553–570. ISSN 2220-9352. Dostupné z:https://doaj.org/article/c3c1f249a91549e9a7efc0bf942806fc.

RONEN, Simcha a Oded SHENKAR. Navigating global business: a cultural compass. New York: Cambridge University Press, 2016. ISBN 978-11-074-6276-2.

SELMER, Jan a Jakob LAURING. Host country language ability and expatriate adjustment: the moderating effect of language difficulty. International Journal of Human Resource Management [online]. 2015, 26(3), 401–420. ISSN 0958-5192. Dostupné z:https://doi.org/10.1080/09585192.2011.561238.

SNELL, Alice. Researching onboarding best practice: Using research to connect onboarding processes with employee satisfaction. Strategic HR Review, University Press, [online]. 2006. ISSN 1475-4398. Dostupné z:https://doi.org/10.1108/14754390680000925.

THARENOU, Phyllis. Disruptive decisions to leave home. Organizational behavior and human decision processes [online]. 2008, 105(2), 183–200. ISSN 0749-5978. Dostupné z:https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2007.08.004.

WOOD, Jennifer F. Dowling, Festing, Engle, A. D., International Human Resource Management (6th Edition), Cengage Learning EMEA, 2013. Management International Review [online]. 2015, 55(4), 589-592. DOI: 10.1007/s11575-014-0236-1. ISSN 0938-8249. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s11575-014-0236-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK