Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The 2016 Coup d’Etat Attempt in Turkey and its Impact in Kosovo: A look into the Media Discourse Surrounding the 2018 Gulenist Extraditions and the Resulting Turkish-Kosovo Relationship.
Název práce v češtině: Pokud o převrat v Turecku v roce 2016 a jeho dopad na Kosovo: pohled na mediální diskurz ohledně extradikce gulenistů a jehi místo v kontextu turecko-kosovských vztahů.
Název v anglickém jazyce: The 2016 Coup d’Etat Attempt in Turkey and its Impact in Kosovo: A look into the Media Discourse Surrounding the 2018 Gulenist Extraditions and the Resulting Turkish-Kosovo Relationship.
Klíčová slova: Převrat, Erdogan, zahraniční politika, Gülenist, Islám, Kosovo, média, Neoosmanismus, měkká síla, Západní Balkán
Klíčová slova anglicky: Coup d’état, Erdogan, Foreign Policy, Gülenists, Islam, Kosovo, Media, Neo-Ottomanism, Soft Power, Western Balkans.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.06.2019
Datum zadání: 13.06.2019
Datum a čas obhajoby: 08.09.2020 09:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK107, 107, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2020
Oponenti: PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK