Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fonetické aspekty angličtiny uvnitř hindských mluvených textů
Název práce v češtině: Fonetické aspekty angličtiny uvnitř hindských mluvených textů
Název v anglickém jazyce: Selected Phonetic Aspects of English within Hindi Oral Texts
Klíčová slova: hindština|angličtina|fonetické vlastnosti|hlásková realizace|fonologický transfer
Klíčová slova anglicky: Hindi|English|phonetics|phonetic features|phone realization|phonological transfer
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2019
Datum zadání: 10.06.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.06.2019
Datum a čas obhajoby: 29.01.2021 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem této diplomové práce je prozkoumat a popsat některé aspekty zvukové stránky mluvených projevů v moderní hindštině. Zvláštní důraz je kladen na popis angličtiny uvnitř hindských mluvených textů.
Úvodní část se věnuje problematice koexistence hindštiny a angličtiny v hindském prostředí. Dále se v teoretické části popisují a porovnávají hláskové systémy hindštiny a angličtiny. V praktické části se pak zaměřujeme na fonetický popis samotného anglického jazykového materiálu v hindštině: poslechovou a akustickou analýzou zkoumáme a porovnáváme foneticky podobné segmenty v hindštině a angličtině, užité uvnitř hindských mluvených textů.
Výzkum je založen na nahrávkách mluvených projevů s relativně vysokou mírou spontánnosti. Jedná se o rodilé mluvčí hindštiny z moderovaných televizních pořadů.
Seznam odborné literatury
BOERSMA, P., WEENINK, D. PRAAT, a System for Doing Phonetics by Computer. Institute of Phonetic Sciences, University of Amsterdam, 1996, report 132
HARRINGTON, J. CASSIDY, S. Techniques in Speech Acoustics. Dordrecht: Kluwer, 1999
International Phonetic Association, Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge: Cambridge University Press, 1999
JOHNSON, K. Acoustic and Auditory Phonetics. Oxford: Blackwell Publishing, 2003
KAGAYA, R., HIROSE, H. Fiberoptic, Electromyographic and Acoustic Analyses of Hindi Stop Consonants. Annual Bulletin Research Institute of Logopedics and Phoniatrics 9:27-46. Tokyo: Faculty of Medicine, University of Tokyo, 1975
KENT, R. D., READ, C. The Acoustic Analysis of Speech. San Diego: Whurr Publishers, 1992
LADEFOGED, P., MADDIESON, I. The Sounds of the World’s Languages. Oxford: Blackwell, 1996
MACHAČ, P., SKARNITZL, R. Fonetická segmentace hlásek. Praha: Epocha, 2009
NIHALANI, P., TONGUE, R. K., HOSALI, P. Indian and British English: A Handbook of Usage and Pronunciation. Delhi: Oxford University Press, 1979
OHALA, M. Sound Patterns of Hindi. Muenchen: LINCOM, 2014
ORSINI F. Dil Maange More: Cultural Contexts of Hinglish in Contemporary India. African Studies. 2015;74(2), 199-220
SKARNITZL, R., ŠTURM, P., VOLÍN, J. Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum, 2016
SAILAJA, P. Hinglish: Code-switching in Indian English. ELT Journal [online]. 2011;65(4), 473-480
STEVENS, K. N. Acoustic Phonetics. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1998
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK