Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Izraelská lobby v USA a její postoj vůči Iránu a dohodě JCPOA
Název práce v češtině: Izraelská lobby v USA a její postoj vůči Iránu a dohodě JCPOA
Název v anglickém jazyce: Izraeli Lobby in the United States and Its Attitude Towards Iran and JCPOA
Klíčová slova: USA, Irán, Izrael, Lobby, Barack Obama, Donald Trump, AIPAC, CUFI, J Street, JCPOA
Klíčová slova anglicky: USA, Iran, Israel, Lobby, Barack Obama, Donald Trump, AIPAC, CUFI, J Street, JCPOA
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2019
Datum zadání: 06.06.2019
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK112, 112, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Oponenti: Dr. Irena Kalhousová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
- Mearsheimer, J. John a Walt M. Stephen. Izraelská Lobby a americká zahraniční politika. Žďár nad Sázavou: Bodyart Press, 2014.
- Smith, F. Grant. Big Israel. Washington, D.C. Institute for Research: Middle Eastern Policy, 2016.
- Kaye, Dalia Dassa, Alireza Nader a Roshan Parisa. "A Brief History of Israeli-Iranian Cooperation and Confrontation." In Israel and Iran: A Dangerous Rivalry. Pittsburgh: RAND Coroporation, 2011. 9-18. http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg1143osd.7 (Staženo 24.1.2021).
- Gerald M. Steinberg. „Iran in the Israeli Threat Perception“. In The Iranian Puzzle Piece: Understanding Iran in the Global Context, ed. Amin Tarzi (Quatico, Virginia, Marine corps University Press, 2009). 71-83.
- Rossinow, Doug. „The Edge of the Abyss: The Origins of the Israel Lobby, 1949–1954“. Modern American History 1. (2018): 23-43. Staženo 25.4.2021. https://www.cambridge.org/core/journals/modern-american-history/article/edge-of-the-abyss-the-origins-of-the-israel-lobby-19491954/E1690BDB5CA87C66B2B65D12CA1D716A.
- Shakoori, Marziehe., Davood Kiani a Masha Allah Heidarpour. „Effect of AIPAC Lobby on America's Foreign Policy towards the Islamic Republic of Iran“. Journal of Politics and Law 9, Vol. 6 (2016): 129-136. Staženo 25.4.2021. http://dx.doi.org/10.5539/jpl.v9n6p129.
- Solomon, Morris S. ”The Agenda and Political Techniques of the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)”. Industrial College of the Armed Forces (1993). 1-26. Staženo 25.4.2021. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a276886.pdf.
- Katzman, Kenneth, Kathleen J. McInnis a Clayton Thomas. „U.S.-Iran Conflict and Implications for U.S. Policy“. Congressional Research Service (5/2020): 1-22. Staženo 27.3.2021, https://fas.org/sgp/crs/mideast/R45795.pdf.
- Singh, Michael. „Here’s Where Advocates and Critics of the Iran Nuke Deal Can Agree“. Foreign Policy. Staženo 27.3.2021. https://foreignpolicy.com/2018/02/05/heres-where-advocates-and-critics-of-the-iran-nuke-deal-can-agree/.
- Rossinow, Doug. „The Dark Roots of AIPAC, ‘America’s Pro-Israel Lobby’“. The Washington Post. 6. březen 2018. Staženo 1.1.2020. https://www.washingtonpost.com/news/made-by-history/wp/2018/03/06/the-dark-roots-of-aipac-americas-pro-israel-lobby/.
- Silverstein, Richard. „Aipac’s hidden persuaders“. The Guardian. 15. květen 2009. Staženo 15.11.2020. https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2009/may/13/aipac-iran-us-obama.
Předběžná náplň práce
Textů věnujících se historii a vlivu izraelské lobby ve Spojených státech amerických je mnoho, nicméně málo z nich komplexně pokrývá jejich postoje a aktivity v otázkách Íránu a americké politiky vůči Teheránu. Cílem bakalářské práce „Izraelská lobby v USA a její postoj vůči Íránu a dohodě JCPOA“ je tuto mezeru zaplnit.
Předkládaná práce se snaží komplexně čtenáře seznámit s tímto tématem. Prvně definuje, co pojem izraelská lobby znamená, stručně nastíní historický vývoj, který formoval izraelskou lobby v USA do dnešní podoby, strukturu a její fungování.
Následně práce analyzuje politiku Izraele vůči Íránu, která je reflektována v agendě lobbistických skupin a také zkoumá politiku Spojených států amerických vůči Íránu a JCPOA, a to v období vlády prezidenta Baracka Obamy a Donalda Trumpa. V další části se práce věnuje již samotným lobbistickým skupinám. Analyzuje jejich postoje vůči Íránu, které se snaží prosadit skrze vliv na zahraniční politice USA a samostatně analyzuje jadernou dohodu JCPOA, která mezi jednotlivými lobbistickými skupinami vyvolala velký rozruch. V poslední části práce autor zkoumá, do jaké míry se politika Spojených států a lobbistických skupin vůči Íránu a jaderné dohodě překrývá a jak úspěšná je izraelská lobby v prosazování svých cílů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
There are numerous academic papers focused on the history and influence of the Israel lobby in the United States. Howerver, only few of them comprehensively cover Israeli lobby’s positions and activities regarding Iran and the U.S. policy toward Tehran. This thesis, „Izraeli Lobby in the United States and Its Attitude Towards Iran and JCPOA” aims to fill this gap.
The presented thesis aspires to provide the reader with a comprehensive introduction to this topic. It firstly defines the term „Israel Lobby” and briefly outlines the historical developments that shaped the Israel Lobby in the United States, as well as its structure and functioning which will provide broader context to the analysis.
In the second part, the thesis analyzes Israel's policy towards Iran which is reflected in the lobby groups' agenda, and examines the U.S. policy towards Iran and the JCPOA during the administrations of President Barack Obama and Donald Trump. In the next part, the thesis focuses on the lobby groups themselves. It analyzes their attitudes towards Iran, which the groups are trying to promote in the U.S. foreign policy, and separately analyzes the JCPOA nuclear agreement which has caused a great dispute among the various lobby groups. In the last part of the thesis, the author examines the extent to which the policies of the United States and the lobby groups towards Iran and the nuclear deal overlap, and how successful the Israeli lobby has been in advancing its goals.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK