Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deutschsprachige Männer-Protokoll-Literatur
Název práce v jazyce práce (němčina): Deutschsprachige Männer-Protokoll-Literatur
Název práce v češtině: Německojazyčná protokolová literatura o mužích
Název v anglickém jazyce: German Written Protocol Literature Focused on Men
Klíčová slova: deutschsprachige Prosa, Protokoll-Literatur, Interpretation der Protokoll-Texte
Klíčová slova anglicky: Prose written in German, protocol-literature, interpretation of protocols
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.05.2019
Datum zadání: 27.05.2019
Datum a čas obhajoby: 13.01.2021 09:30
Místo konání obhajoby: Celetná 13, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:23.11.2020
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Úvod (motivace k výběru tématu, teoretické vymezení zpracovávané problematiky, formulace východisek při zpracování jednotlivých kapitol, jakož i použitých metod)

2) V širším historickém kontextu německojazyčné literatury představit protokolovou prózu

3) Interpretace vybraných lit. protokolů se soustředěním na mužské postavy

4) Závěr

5) Resumé (německy i česky)

6) Obrazová příloha

7) Literatura a prameny (soupis použité primární a sekundární literatury, všech použitých pramenů, včetně elektronických)

Seznam odborné literatury
1. ANDRESS, Reinhard. Protokolliteratur in der DDR: Der dokumentierte Alltag. New York : Peter Lang Publishing, Inc. 2000. ISBN 0-8204-4492-8.
2. GERIGK, Horst-Jürgen. Lesen und interpretieren. Heidelberg : Mattes Verlag 2013 (3. Auflage), ISBN: 978 – 3 – 86809 – 083 – 3.
3. HAASE, Petra. Träume und andere Wahrheiten : ostdeutsche Frauenprotokolle. 1999. ISBN 3000054634.
4. SCHMIDT, Sabine. Frauenporträts und –protokolle aus der DDR: Zur Subjektivität der Dokumentarliteratur. Wiesbaden : DUV. 1998. ISBN 978-3-322-95383-4.
5. FREUDENSTEIN-ARNOLD, Christiane. Deutsche Literatur der Gegenwart. Stuttgart : J. B. Metzler Verlag, 2016. ISBN 978-3-476-04062-6.
6. STANZEL, Franz, K. Theorie des Erzählens. Göttingen: Vandenhoeck, 1979. ISBN 3-525-03204-8.
7. BRAUN, Michael. Die deutsche Gegenwartsliteratur: eine Einführung. Köln : Böhlau, 2010. ISBN 978-3-8252-3352-5.
8. BRENNER, Peter J. Neue deutsche Literaturgeschichte: vom "Ackermann" zu Günter Grass. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. New York : De Gruyter, 2011. ISBN 978-3-484-10897-4.

Primární literatura:
MÜLLER, Christine: Männerprotokolle. Berlin : Der Morgen, 1985. 3-371-00303-5.
LAMBRECHT, Christine. Männerbekanntschaften. Freimütige Protokolle. Halle, Leipzig : Mitteldeutscher Verlag 1986. ISBN 3-354-00078-3.
LEMKE, Jürgen. Ganz normal anders: Auskünfte schwuler Männer aus der DDR. Frankfurt am Main: Luchterhand, 1989. ISBN 3630866972.

Předběžná náplň práce
- čtení primární literatury (v Nj)
- seznámení se s odbornou literaturou (ad: dokumentární literatura 80. let 20. století, tvorba jednotlivých autorů protokolové literatury v němčině, otázky recepce této prózy)
- rešeršní práce
- teoretická příprava interpretace literárních textů
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
- Reading primary literature in German
- Acquiring and familiarizing with specialized literature (i.e., documentary literature of the 1980s, works of individual authors of protocol literature in German, issues of reception)
- Background research
- Theoretical preparations for interpreting the literary texts
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK