Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teorie magnetoelastické interakce ve sloučenině PrCuAl3
Název práce v češtině: Teorie magnetoelastické interakce ve sloučenině PrCuAl3
Název v anglickém jazyce: Theory of magnetoelastic interaction in the PrCuAl3 compound
Klíčová slova: Krystalové pole v systému korelovaných a lokalizovaných 4f elektronů, Magnetoelastická interakce v systému s lokalizovanými 4f elektrony
Klíčová slova anglicky: Crystal field in the system of correlated and localized 4f electrons, Magnetoelastic interaction in the localized 4f electron system
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Studium odborné literatury, úprava již existujících programů, porovnání teoretických a experimentálních dat.
Seznam odborné literatury
[1] F Han, A modern course in the quantum theory of solids, World Scientific Publishing, 2013; k dispozici elektronicky
[2] M. Klicpera et al., Magnetic properties of RCuAl3 (R = Pr and Nd) compounds, JALCOM 781 (2019) 1189; k dispozici elektronicky
[3] M. Diviš et al., Magnetoelastic interactions in the orthorhombic RCu2 compounds, JPCM 2 (1990) 7569; k dispozici elektronicky
Předběžná náplň práce
Určeno zájemcům o studium teoretické fyziky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis is fixed to students of theoretical physics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK