Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
La circulation d'un divertissement historique au sein des Expositions européennes : la reconstitution des « vieilles villes » (1890-1900)
Název práce v jazyce práce (francouzština): La circulation d'un divertissement historique au sein des Expositions européennes : la reconstitution des « vieilles villes » (1890-1900)
Název práce v češtině: Rekonstrukce modelů starých měst: forma prezentace historie jako zábavy na velkých výstavách v Evropě (1890 - 1900)
Název v anglickém jazyce: The circulation of a historical entertainment within the European Exhibitions: the reconstitution of “old cities” (1890-1900)
Klíčová slova: Exposition universelle|Vieille ville|Divertissement|Attraction|Reconstitution historique|Prague|Budapest|Paris
Klíčová slova anglicky: World Exhibitions|Old Cities Models|entertainment|attraction|historic reconstructions|Prague|Budapest|Paris
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2019
Datum zadání: 16.05.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2019
Datum a čas obhajoby: 19.06.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Eszter György
  prof. Alessandro Stanziani
  Judith Rainhorn
 
Zásady pro vypracování
V centru zájmu této práce je prezentace dějin jako zábavy, a to na příkladu rekonstrukce modelů starých měst na velkých univerzálních a národních výstavách konce 19. století. Modely starých měst kombinovaly imperiální, národní a místní rozměry a využívaly několika dynamik. Především, tato forma zábavy pramenila z restrukturalizace západoevropských a středoevropských říší. Přetrvávající odkaz k národní (zde české a maďarské) otázce v imperiálním Rakousko-Uhersku a univerzalistická koloniální expanze Francouzské říše zasáhly i do modelování starých měst a jejich vzdělávací funkce. Imperiální a globální dimenze však přicházely do kontaktu s národním a místním kontextem prostřednictvím propagace místních produktů, ať už architektonických nebo komerčních. Ty pak sloužily místním zájmům. Různé adaptace modelů starých měst tedy zaznamenaly materializaci kolektivních vzpomínek vytvořených tak, aby odpovídaly výzvám rekonstituce říší i jednotlivých národních agend. Tyto časové kapsle, které zakonzervovaly hostitelské město na jedno nebo více století, jsou podobné komerčním atrakcím vytvořeným pro vzdělávací účely. Ve skutečnosti pak nabízely vyprávění o „starých dobrých časech“, které ilustrovalo každodenní život předků jejich návštěvníků. Veřejnost se stala spotřebitelem městského dědictví, které mělo být chráněno, a prožívala „staré město“ osobně, procházkou mezi „místními obyvateli“ v dobovém kostýmu napodobujícím tradice minulosti. Internacionalizace výměn také hrála v oběhu různých modelů starých měst významnou roli, a to v poznání agregovaném, jak do těchto zajímavostí, tak i do jejich tvůrců. Není proto náhodou, že tyto historické zábavy byly představeny na velkých univerzálních i národních výstavách, na místech setkávání se par excellence, a v tomto ohledu vyjadřovaly globalizaci i hierarchii mezi jednotlivými zeměmi.
Seznam odborné literatury
Bibliographie
- BERGER S, LORENZ C, MELMAN B (eds.), Popularising National Pasts, 1800 to the Present, New York and Abingdon, 2012.
- DOUKI Caroline, MINARD Philippe, « Histoire globale, histoires connectées : un changement d'échelle historiographique ? Introduction », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 54-4bis, 2007.
- FILIPOVA Marta (dir.), Cultures of International Exhibitions 1840-1940. Great Exhibitions in the Margins, Ashgate Publishing, 2015.
- GEPPERT Alexander, Fleeting Cities: Imperial Expositions in Fin-de-Siècle Europe, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010.
- HARTOG François, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, Le Seuil, 2003.
- HILL Kate, « ‘Olde worlde’ urban? Reconstructing historic urban environments at exhibitions, 1884-1908», Urban History, 45, 2 (2018), Cambridge University Press, 2017.
- SWENSON Astrid, The rise of heritage, preserving the past in France, Germany and England, 1789-1914, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
- TOPALOV Christian (dir.), Laboratoire du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France (1880-1914), Paris, Edition de l’EHESS, 1999.
- VAN WESEMAEL Pieter, Architecture of Instruction and Delight: a social-historical analysis of World Exhibitions as a didactic phenomenon (1789-1851-1970), Rotterdam, 010 Publishers, 2001.

Sources:

Guides d’Expositions européennes:
- GELLERI Maurice, Guide through the Hungarian National Millennium Exhibition from Official Dates, Budapest, Kosmos, 1896.
- Az Ezeréves Magyarország és a Milléniumi Kiállitás, Magyarország legszebb tájainak, városainak és műkincseinek valamint a kiállitás nevezetességeinek fényképgyüjteménye, Budapest, Laurencic Gyula (eds.), 1896.
- Les Merveilles de l’Exposition Millénaire Ős-Budavár, Constantinople à Budapest, Budapest, Jules Laurencic, 1896.
- Le Vieux Paris : guide historique, pittoresque et anecdotique, Exposition universelle de 1900, Paris, Ménard et Chaufour, 1900.
- QUANTIN Albert, L’exposition du siècle, Paris, Le monde moderne, 1900.
- L’Exposition pour tous, Paris, Montgrédien &Cie, 1900.
- KOVÁŘ Matěj, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, Praha, J. Otto, 1897.
- Hlavní katalog a průvodce, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, Praha, Výkonný výbor výstavy, 1895.
- Guide-Album illustré de l’Exposition universelle Bruxelles-Tervueren 1897, Bruxelles, Claes, 1897.
- BRAUN Th, La vie moderne à l'Exposition internationale de Bruxelles, Bruxelles, Paris, Lyon-Claesen, 1897.

Livres ou journaux en relation avec les « vieilles villes » :
- ROBIDA Albert, Le Vieux Paris – études et projets, Paris, Ménard et Chaufour, 1900.
- L’Ami des monuments et des arts (1887-1900)
- Bulletin de la Société des Amis des monuments parisiens (1886-1907)
- Le Monde Illustré (1897-1900)
- Le Temps (1897)
- Le Petit Parisien (1897)

Sources du réseau « expositionnaire » européen :
- LEGRAND Charles, Rapport général sur l’Exposition internationale de Bruxelles 1897, Paris, Comité français des Expositions à l’étranger, 1898.
- Archives nationales françaises et belges sur le Vieux Paris et le Bruxelles-Kermesse
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK