Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filosofie naděje N. A. Berďajeva
Název práce v češtině: Filosofie naděje N. A. Berďajeva
Název v anglickém jazyce: Berdyaev's Philosophy of Hope
Klíčová slova: křesťanská filosofie|personalismus|filosofie naděje|filosofie dějin|křesťanská eschatologie|politická teologie
Klíčová slova anglicky: Christian philosophy|Personalism|Philosophy of hope|Philosophy of history|Christian eschatology|Political theology
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2019
Datum zadání: 29.04.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Ivana Noble, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Křesťanskému pojetí naděje bývá často vytýkáno, že je vůči našemu přítomnému světu asketické, rezignující a pasivně očekávající příchod Božího království v “budoucím věku”. Eschatologie v křesťanské filosofii N. A. Berďajeva oproti tomu mluví o nutnosti aktivního přetváření světa člověkem, které je podmínkou příchodu Božího království. Úkolem diplomové práce je proto analýza tohoto pojetí naděje ve vztahu ke světu, který je ve stavu odcizení a “objektivace, a následné vztažení do kontextu podobně eschatologicky zaměřené filosofie naděje Ernsta Blocha, politické teologie J. B. Metze a teologii naděje J. Moltmanna. Práce se pokusí nahlédnout, nakolik může být Berďajevovo myšlení stále nosné i pro současné debaty o křesťanské filosofii naděje.
Seznam odborné literatury
1. Bauckham, R. (1995). Theology of Jürgen Moltmann. London: T&T Clark.
2. Berdjajev, N. A. (1952). Ekzistencial'naja dialektika božestvennogo i čelovečeskogo. Pariž: YMCA.
3. Berdjajev, N. A. (1931). O naznačeniji čeloveka: opyt paradoksal'noj etiki. Pariž: Sovrem. Zapiski
4. Berdjajev, N. A. (1935). O rabstve i svobode čeloveka: opyt personalističeskoj filosofii. Pariž: YMCA
5. Berdjajev, N. A. (2013). Opyt eschatologičeskoj metafiziki: sbornik naučnych trudov 1937-1948. Moskva: Terra
6. Berdjajev, N. A. (1916). Smysl tvorčestva: Opyt opravdanija čeloveka. Moskva: G.A. Leman a S.I. Sacharov, 1916
7. Berdjajev, N. A. (1937). Duch i realnosť: osnovy bogočelovečeskoj duchovnosti. Pariž: YMCA.
8. Berdjajev, N. A. (1923). Smysl istorii. Berlin: Obelisk.
9. Bloch, E. (2000). The Spirit of Utopia. Stanford University Pres.
10. Bloch, E. (1995). The Principle of Hope. MIT Press.
11. Carnegie, S. C. (1969). Berdyaev's Philosophy of Hope. Leiden: Brill.
12. Carnegie, S. C. (1965). The significance of eschatology in the thoughts of Nicolas Berdyaev. Leiden: E. J. Brill.
13. Copleston, F. C. (1986). Philosophy in Russia: from Herzen to Lenin and Berdyaev. Tunbridge Wells, Kent: Search Press.
14. Geoghegan, V. (1996). Ernst Bloch. London: Routledge.
15. Losonzi, P., Luomo - AHO, M., Singh, A. (2012). The Future of Political Theology: Religious and Theological Perspectives. London: Routledge.
16. Metz, J. B. (1973). Theology of the World. New York: The Seabury Press, 1973
17. Metz, J. B. (1998). A Passion for God: The Mystical-political Dimension of Christianity. New York: Paulist Press.
18. Moltmann, J. (1993). Theology of hope: on the ground and the implications of a Christian eschatology. Minneapolis: Fortress Press.
19. Moltmann, J. (2004). The Coming of God: Christian Eschatology. Minneapolis: Fortress Press.
20. Moltmann, J. (1993). The Trinity and the Kingdom: The Doctrine of God. Minneapolis: Fortress Press.
21. Nucho, F. (1966). Berdiaev’s philosophy: the existential paradox of freedom and necessity: a critical study. 1st. ed. Garden City, NY: Anchor Books.
22. Richardson, D. B. (1968). Berdyaev`s philosophy of history: an existentialist theory of social creativity and eschatology. Hague: Martinus Nijhoff.
23. Spinka, M. (1962). Christian thought from Erasmus to Berdyaev. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
24. Spinka, M. (1950). Nicolas Berdyaev, Captive of Freedom.
25. Volkogonova, O. D. (2010). Berdjajev. Moskva: Molodaja gvardija.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK