Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv poruchy čití na funkci horní končetiny u pacientů po poškození mozku
Název práce v češtině: Vliv poruchy čití na funkci horní končetiny u pacientů po poškození mozku
Název v anglickém jazyce: The effect of sensation disorders on upper limb function in patients after brain injury
Klíčová slova: hluboké čití, povrchové čití, citlivost, ergoterapie, cévní mozková příhoda, všední denní činnosti, pohybocit, somatosenzitivní systém
Klíčová slova anglicky: deep sensation, superficial sensation, occupational therapy, stroke, activities of daily living, somatosensory system
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2016
Datum zadání: 27.06.2018
Datum a čas obhajoby: 18.06.2019 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02662)
Oponenti: Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1 Seznam použité literatury
1) AMBLER, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK a Evžen RŮŽIČKA. Klinická neurologie. Vyd. 2. Praha: Triton, 2008-. ISBN 978-80-7387-157-4.
2) ALT MURPHY, Margit, Carin WILLÉN a Katharina S. SUNNERHAGEN. Movement Kinematics During a Drinking Task Are Associated With the Activity Capacity Level After Stroke. Neurorehabilitation and Neural Repair [online]. 2012, 26(9), 1106-1115 [cit. 2017-12-19]. DOI: 10.1177/1545968312448234. ISSN 1545-9683. Dostupné z:http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1545968312448234
3) BAČOVÁ, Eliška. Stanovení základních norem Jebsen-Taylor testu u zdravých osob [Determination of the Basic Normative Data of the Jebsen-Taylor Test in a Non-Clinical Population]. Praha, 2016. 83s, 3 příl. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství. Vedoucí práce Bc. Mária Krivošíková, M.Sc.
4) BOLOGNINI, Nadia, Cristina RUSSO a Dylan J. EDWARDS. The sensory side of post-stroke motor rehabilitation. Restorative Neurology and Neuroscience [online]. 2016, 34(4), 571-586 [cit. 2018-11-27]. DOI: 10.3233/RNN-150606. ISSN 09226028. Dostupné zhttp://www.medra.org/servlet/aliasResolver?alias=iospress&doi=10.3233/RNN-150606
5) BORSTAD, Alexandra a Deborah S. NICHOLS-LARSEN. The Brief Kinesthesia test is feasible and sensitive: a study in stroke. Brazilian Journal of Physical Therapy [online]. 2016, 20(1), 81-86 [cit. 2017-12-11]. DOI: 10.1590/bjpt-rbf.2014.0132. ISSN 1809-9246. Dostupné z:http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141335552016005000132&script=sci_arttext
6) BORSTAD, Alexandra L., Travis BIRD, Seongjin CHOI, Lindsay GOODMAN, Petra SCHMALBROCK a Deborah S. NICHOLS-LARSEN. Sensorimotor Training and Neural Reorganization After Stroke. Journal of Neurologic Physical Therapy [online]. 2013, 37(1), 27-36 [cit. 2017-06-22]. DOI: 10.1097/NPT.0b013e318283de0d. ISSN 1557-0576. Dostupné z: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=01253086-201303000-00006
7) CONNELL, Louise A. a Sarah F. TYSON. Clinical Reality of Measuring Upper-Limb Ability in Neurologic Conditions: A Systematic Review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation [online]. 2012, 93(2), 221-228 [cit. 2018-04-07]. DOI: 10.1016/j.apmr.2011.09.015. ISSN 00039993. Dostupné z:http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0003999311008471
1) CULICCHIA, Greta, Marta NOBILIA, Marilyn ASTURI, Valter SANTILLI, Marco PAOLONI, Rita DE SANTIS a Giovanni GALEOTO. Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Jebsen-Taylor Hand Function Test in an Italian Population. Rehabilitation Research and Practice [online]. 2016, 2016, 1-12 [cit. 2018-03-31]. DOI: 10.1155/2016/8970917. ISSN 2090-2867. Dostupné z:http://www.hindawi.com/journals/rerp/2016/8970917/
2) ČERVINKOVÁ, Michaela. Vyšetření čití na horních končetinách po cévní mozkové příhodě: Nottigham sensory assessment. [Sensory assessment of the upper limb after stroke: Nottingham sensory assessment] Praha, 2009. 39 s., 3 příl.. 1 tabulka, 2 grafy. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK 2009. Vedoucí bakalářské práce Bc. Zuzana Rodová.
3) DE SOUZA, L. H., Richard Langton HEWER a Steve MILLER. Assessment of recovery of arm control in hemiplegic stroke patients. 1. Arm function tests. International Rehabilitation Medicine [online]. 2009, 2(1), 3-9 [cit. 2018-06-04]. DOI: 10.3109/09638288009163947. ISSN 0379-0797. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638288009163947
4) DRÁBEČKOVÁ, Pavla. Jebsen Taylor - standardizované hodnocení pro jemnou a hrubou motoriku horních končetin. Praha, 2009. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta. Vedoucí práce Bc. Olga Nováková. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638288.2013.825649
5) DUKELOW, Sean P, Troy M HERTER, Stephen D BAGG a Stephen H SCOTT. The independence of deficits in position sense and visually guided reaching following stroke. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation [online]. 2012, 9(1), 72- [cit. 2017-12-13]. DOI: 10.1186/1743-0003-9-72. ISSN 1743-0003. Dostupné z:http://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-0003-9-72
6) FAYETTE, Dan. Srovnání alternativní verze Montrealského kognitivního testu (MoCA-CZ 2) s jeho verzí základní (MoCA-CZ 1) [online]. Praha, 2015 [cit. 2018-11-28]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/159215/. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie. Vedoucí práce Doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
7) FERREIRO, Karina N., Renata L. dos SANTOS a Adriana B. CONFORTO. Psychometric properties of the portuguese version of the Jebsen-Taylor test for adults with mild hemiparesis. Brazilian Journal of Physical Therapy [online]. 2010, 14(5), 377-382 [cit. 2018-06-21]. DOI: 10.1590/S1413-35552010005000018. ISSN 1413-3555. Dostupné z:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-35552010000500005&lng=en&nrm=iso&tlng=en
8) FLEMING, Melanie K., Isaac O. SORINOLA, Sarah F. ROBERTS-LEWIS, Charles D. WOLFE, Ian WELLWOOD a Di J. NEWHAM. The Effect of Combined Somatosensory Stimulation and Task-Specific Training on Upper Limb Function in Chronic Stroke. Neurorehabilitation and Neural Repair [online]. 2015, 29(2), 143-152 [cit. 2017-06-22]. DOI: 10.1177/1545968314533613. ISSN 1545-9683. Dostupné z:http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1545968314533613
9) GILBERTOVÁ, Sylva a Oldřich MATOUŠEK. Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. Praha: Grada, 2002. ISBN 8024702266.http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/155005941453689
10) HARTE, Daniel, et al. Using a template to improve the accuracy and efficiency of the Jebsen-Taylor Hand Function Test: A comparative study. Hand Therapy. 2014, vol. 19, issue 1, s. 11-16. DOI: 10.1177/1758998314522435. Dostupné z:http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1758998314522435
11) HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
12) HILL, Valérie. The relationship between touch sensation of the hand and occupational performance in individuals with chronic stroke [online]. Indiana University, 2013 [cit. 2017-11-18]. Dostupné z:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25150666
13) HILL, Valerie A., Thomas FISHER, Arlene A. SCHMID, Jeffrey CRABTREE a Stephen J. PAGE. Relationship Between Touch Sensation of the Affected Hand and Performance of Valued Activities in Individuals With Chronic Stroke. Topics in Stroke Rehabilitation [online]. 2014, 21(4), 339-346 [cit. 2018-11-27]. DOI: 10.1310/tsr2104-339. ISSN 1074-9357. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1310/tsr2104-339
14) HORÁČKOVÁ, Iva. Deficit stereognozie u pacientů po cévní mozkové příhodě. Olomouc, 2013. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd. Vedoucí práce MUDr. Bronislava Schusterová.
Dostupné z:https://theses.cz/id/gy2m4o/00174816-996231370.pdf
15) CHO, Hyuk-Shin a Hyun-gyu CHA. Effect of mirror therapy with tDCS on functional recovery of the upper extremity of stroke patients. Journal of Physical Therapy Science [online]. 2015, 27(4), 1045-1047 [cit. 2018-04-07]. DOI: 10.1589/jpts.27.1045. ISSN 0915-5287. Dostupné z:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpts/27/4/27_jpts-2014-670/_article
16) CHRÁSKA, Miroslav a Ilona KOČVAROVÁ. Kvantitativní design v pedagogických výzkumech začínajících akademických pracovníků. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2014. ISBN 978-80-7454-420-0.
17) International Ergonomy Association, Definition and Domens of Ergonomics 2018. Dostupné z:https://www.iea.cc/whats/index.html
18) JEBSEN, R H., TAYLOR, N. TRIESCHMANN, R. B., TROTTER, M., HOWARD, L. A. An Objective and Standardized Test of Hand Function. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Sammons Preston [online]. 1969, 311-319. ISSN 0003-9993
19) KALVACH, Pavel. Mozkové ischemie a hemoragie. 3. , přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2765-3.
20) KIM, Hyun Ju, Yaelim LEE a Kyeong-Yae SOHNG. Effects of Bilateral Passive Range of Motion Exercise on the Function of Upper Extremities and Activities of Daily Living in Patients with Acute Stroke. Journal of Physical Therapy Science [online]. 2014, 26(1), 149-156 [cit. 2017-12-19]. DOI: 10.1589/jpts.26.149. ISSN 0915-5287. Dostupné z:http://jlc.jst.go.jp/DN/JST.JSTAGE/jpts/26.149?lang=en&from=CrossRef&type=abstract
21) KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-657-1.
22) KOPEČEK, Miloslav, Hana ŠTEPÁNKOVÁ, Jiří LUKAVSKÝ, Daniela ŘÍPOVÁ, Tomas NIKOLAI a Ondřej BEZDÍČEK. Montreal cognitive assessment (MoCA): Normative data for old and very old Czech adults. Applied Neuropsychology: Adult [online]. 2016, 24(1), 23-29 [cit. 2017-06-22]. DOI: 10.1080/23279095.2015.1065261. ISSN 2327-9095. Dostupné z:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23279095.2015.1065261
23) KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1.
24) KWAKKEL, Gert, Janne M. VEERBEEK, Erwin E. H. VAN WEGEN a Steven L. WOLF. Constraint-induced movement therapy after stroke. The Lancet Neurology [online]. 2015, 14(2), 224-234 [cit. 2017-06-22]. DOI: 10.1016/S1474-4422(14)70160-7. ISSN 14744422. Dostupné z:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474442214701607?via%3Dihub
25) LEECH, Nancy L., Karen Caplovitz BARRETT a George A. MORGAN. IBM SPSS for intermediate statistics: use and interpretation. Fifth edition. New York: Routledge, Taylor & Francis group, 2015. ISBN 978-1-84872-999-5.http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1474442214701607
26) LIMA, Núbia Maria Freire Vieira, Karina Cândido MENEGATTI, Érica YU, et al. Sensory deficits in ipsilesional upper-extremity in chronic stroke patients. Arquivos de Neuro-Psiquiatria [online]. 2015, 73(10), 834-839 [cit. 2017-12-11]. DOI: 10.1590/0004-282X20150128. ISSN 0004-282x. Dostupné z:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2015001000834&lng=en&tlng=en
27) LIN, Keh-Chung, Yu-Ting CHEN, Pai-Chuan HUANG, Ching-Yi WU, Wen-Ling HUANG, Hsiu-Wen YANG, Hui-Tsz LAI a Hung-Ju LU. Effect of mirror therapy combined with somatosensory stimulation on motor recovery and daily function in stroke patients: A pilot study. Journal of the Formosan Medical Association [online]. 2014, 113(7), 422-428 [cit. 2017-06-22]. DOI: 10.1016/j.jfma.2012.08.008. ISSN 09296646. Dostupné z:http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S092966461200407Xhttp://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S092966461200407X
28) LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Neurorehabilitace. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-317-6.
29) LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Trauma mozku a jeho rehabilitace. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-569-7.
30) MAYER, Michal a HLUŠTÍK Petr. Ruka hemiparetického pacienta: Neurofyziologie, parofyziologie, rehabilitace. Rehabilitacia. 2004, č. 41, s. 9-13. ISSN 0375-0922.http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/153944928500500102
31) MEYER, Sarah, Auli Helena KARTTUNEN, Vincent THIJS, Hilde FEYS a Geert VERHEYDEN. How Do Somatosensory Deficits in the Arm and Hand Relate to Upper Limb Impairment, Activity, and Participation Problems After Stroke? A Systematic Review. Physical Therapy [online]. 2014, 94(9), 1220-1231 [cit. 2017-12-19]. DOI: 10.2522/ptj.20130271. ISSN 0031-9023. Dostupné z:https://academic.oup.com/ptj/article-lookup/doi/10.2522/ptj.20130271
32) MLČÁKOVÁ, Renata. Grafomotorika a počáteční psaní. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2630-4.https://academic.oup.com/ptj/article-lookup/doi/10.2522/ptj.20130271
33) MOORE, Sarah A., Ruth DA SILVA, Madelaine BALAAM, et al. Wristband Accelerometers to motiVate arm Exercise after Stroke (WAVES): study protocol for a pilot randomized controlled trial. Trials [online]. 2016,17, 1-9 [cit. 2017-02-28]. DOI: 10.1186/s13063-016-1628-2. ISSN 17456215. Dostupné z:http://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-016-1628-2
34) https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpts/27/5/27_jpts-2014-761/_articlePOOLE, Janet L. Measures of adult hand function: Arthritis Hand Function Test (AHFT), Grip Ability Test (GAT), Jebsen Test of Hand Function, and The Rheumatoid Hand Functional Disability Scale (The Duruöz Hand Index [DHI]). Arthritis & Rheumatism [online]. 2003, 49(S5), S59-S66 [cit. 2018-02-27]. DOI: 10.1002/art.11406. ISSN 00043591. Dostupné z:http://doi.wiley.com/10.1002/art.11406
35) POLLOCK, Alex, Sybil E FARMER, Marian C BRADY, Peter LANGHORNE, Gillian E MEAD, Jan MEHRHOLZ a Frederike VAN WIJCK. Interventions for improving upper limb function after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews [online]. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 1996, 2013-11-21 [cit. 2017-12-29]. DOI: 10.1002/14651858.CD010820. Dostupné z:http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD010820
36) PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1135-5.
37) PHIEROS, Despina. The use of standardized assessments by occupational therapists in the management of the upper extremity after stroke in South Africa [online]. 2015 [cit. 2017-12-29]. The use of standardized assessments by occupational therapists in the management of the upper extremity after stroke in South Africa. Diplomová práce. University of the Witwatersrand, Johannesburg. Dostupné z:http://wiredspace.wits.ac.za/bitstream/handle/10539/21542/D.Phieros%20-%20695423%20%20Research%20Project%20141215.pdf?sequence=1&isAllowed=y
38) PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Vydání druhé. Přeložil Jan HENDL. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0980-5.
39) RASMUSSEN, Rune Skovgaard, Ann ØSTERGAARD, Pia KJÆR, et al. Stroke rehabilitation at home before and after discharge reduced disability and improved quality of life: a randomised controlled trial. Clinical Rehabilitation [online]. 2016, 30(3), 225-236 [cit. 2019-03-10]. DOI: 10.1177/0269215515575165. ISSN 0269-2155. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0269215515575165
40) REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálníchzkum. Praha: Grada, 2009. Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-3006-6.
41) SÁDLOVÁ, Tereza. Vyšetření úchopu u neurologických pacientů – po cévních Mozkových příhodách a traumatech mozku. [Handgrip examination of neurological patients after stroke and traumatic brain injury]. Praha, 2012. 62 s., 25 příloh, 16 tabulek, 3 grafy. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství. Vedoucí práce: Rodová, Zuzana.
42) SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro studium i praxi. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5247-1.
43) SHAMAY, Ng S. M., Tsang W. N. WILLIAM, Kwong W. H. PATRICK, Tse T.F. PHILIP a Wong C. H. JEFFERRY. Sensorimotor impairments of paretic upper limb correlates with activities of daily living in subjects with chronic stroke. South African Journal of Physiotherapy [online]. 2011, 67(1), - [cit. 2017-08-03]. DOI: 10.4102/sajp.v67i1.34. ISSN 2410-8219. Dostupné z:http://sajp.co.za/index.php/sajp/article/view/34
44) SCALHA, Thais Botossi, Erica MIYASAKI, Núbia Maria Freire Vieira LIMA a Guilherme BORGES. Correlations between motor and sensory functions in upper limb chronic hemiparetics after stroke. Arquivos de Neuro-Psiquiatria [online]. 2011, 69(4), 624-629 [cit. 2017-12-11]. DOI: 10.1590/S0004-282X2011000500010. ISSN 0004-282x. Dostupné z: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2011000500010&lng=en&tlng=en
45) SENS, Elizabeth, Ulrike TESCHNER, Winfried MEISSNER, Christoph PREUL, Ralph HUONKER, Otto W. WITTE, Wolfgang H. R. MILTNER a Thomas WEISS. Effects of Temporary Functional Deafferentation on the Brain, Sensation, and Behavior of Stroke Patients. Journal of Neuroscience [online]. 2012, 32(34), 11773-11779 [cit. 2017-12-11]. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.5912-11.2012. ISSN 0270-6474. Dostupné z:http://www.jneurosci.org/cgi/doi/10.1523/JNEUROSCI.5912-11.2012
46) STEVENS, Jennifer A., Whitney G. COLE a Peter M. VISHTON. Using touch or imagined touch to compensate for loss of proprioception: A case study. Neurocase [online]. 2012, 18(1), 66-74 [cit. 2017-12-11]. DOI: 10.1080/13554794.2011.556124. ISSN 1355-4794. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13554794.2011.556124
47) TURNER, Ann, FOSTER, Margaret, JOHNSON, S.E. Occupational therapy and physical dysfunction: principles, skills, and practise, Edinburgh: Churchil Livingstone, 2002. ISBN: 0-443-06224-2
48) TZORAKOLEFTHERAKIS, Emmanouil, Maria C. BENGTSON, Ferdinando A. MUSSA-IVALDI, Robert A. SCHEIDT a Todd D. MURPHEY. Tactile proprioceptive input in robotic rehabilitation after stroke. In: 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)[online]. IEEE, 2015, 2015, s. 6475-6481 [cit. 2017-12-29]. DOI: 10.1109/ICRA.2015.7140109. ISBN 978-1-4799-6923-4. Dostupné z:http://ieeexplore.ieee.org/document/7140109/
49) University of Nottingham. Nottingham Sensory Assessment In: University of Nottingham: [online]. Poslední úprava: [cit. 2018-10-18]. Dostupné z:
50) https://www.nottingham.ac.uk/search.aspx?q=NOttingham%20sensory%20assessmentÚZIS ČR, 2016. Zdravotnická ročenka České republiky. Praha, ÚZIS ČR. Dostupné z:https://www.uzis.cz/system/files/hospit2016_grafy.pdf
51) VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Vyd. 2., (V Tritonu 1.). Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9.
52) VLČKOVÁ, Eva a Ivana ŠROTOVÁ. Vyšetření senzitivity. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie [online]. 2014, 77(110(4), 402-418 [cit. 2017-12-19]. Dostupné z:http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/vysetreni-senzitivity-49295?id=49295&rate=5&confirm_rules=1
53) VOTAVA, Jiří. Ergoterapie a technické pomůcky v rehabilitaci. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-449-8.http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/vysetreni-senzitivity-49295
54) VYSKOTOVÁ, Jana a Kateřina MACHÁČKOVÁ. Jemná motorika: vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4698-2.
55) WALKER, Ian. Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada, 2013. Z pohledu psychologie. ISBN 978-80-247-3920-5.
56) WILLIAMS, Petra S. , BASSO, D.Michele. CASE-SMITH, Jane a NICHOLS-LARSEN, Deborah S. Development of hand active sensation test: reliability and validity, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2006, Vol. 87, Issue 11, s. 1471-1477 [cit. 2018-06-06]. DOI: 10.1016/j.apmr.2006.08.019 Dostupné z:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003999306009749?fbclid=IwAR34IbPoEQ6gtM9p9-kQO6ROEUjoyCTRhsjxIibmNz81XW7LXf6PDYeDzdo
57) WINWARD, Charlotte E, Peter W HALLIGAN a Derick T WADE. Current practice and clinical relevance of somatosensory assessment after stroke. Clinical Rehabilitation [online]. 2016, 13(1_suppl), 48-55 [cit. 2018-11-27]. DOI: 10.1177/026921559901300107. ISSN 0269-2155. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/026921559901300107
58) WU, Ching-Yi, Pai-Chuan HUANG, Yu-Ting CHEN, Keh-Chung LIN a Hsiu-Wen YANG. Effects of Mirror Therapy on Motor and Sensory Recovery in Chronic Stroke: A Randomized Controlled Trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation [online]. 2013, 94(6), 1023-1030 [cit. 2017-06-22]. DOI: 10.1016/j.apmr.2013.02.007. ISSN 00039993. Dostupné z:http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0003999313001329
59) WU, Ching-yi, I-ching CHUANG, Hui-ing MA, Keh-chung LIN a Chia-ling CHEN. Validity and Responsiveness of the Revised Nottingham Sensation Assessment for Outcome Evaluation in Stroke Rehabilitation. American Journal of Occupational Therapy [online]. 2016, 70(2), 7002290040p1- [cit. 2017-12-19]. DOI: 10.5014/ajot.2016.018390. ISSN 0272-9490. Dostupné z:http://ajot.aota.org/article.aspx?doi=10.5014/ajot.2016.018390
60) ZASLER, Nathan D, Douglas I KATZ a Ross D ZAFONTE. Brain injury medicine: principles and practice. 2nd ed. New York, NY: Demos Medical Pub., c2013. ISBN 9781617050572.
Předběžná náplň práce
Cíl práce:Cílem práce je zjistit vliv poruchy čití na funkci horní končetiny u pacientů po poškození mozku
Metodologie:Diplomová práce je řešená metodou neexperimentálního předvýzkumu, tzv. kvaziexperimentu.
Teoretická část obsahuje terminologii související s tématem a pracuje s již publikovanými studiemi o tématu vlivu čití na funkci horní končetiny u pacientů po poškození mozku.
Do praktické části výzkumu byli vybráni pacienti pomocí účelového výběru. Zapojilo se celkem dvacet pacientů po poškození mozku (cévní mozková příhoda, úrazy, nádorové onemocnění). Na základě testu Nottinghamského vyšetření čití byli pacienti rozděleni do dvou skupin po deseti. Do experimentální skupiny patří pacienti s poruchou čití a do kontrolní skupiny pacienti bez poruchy čití. U všech pacientů byl proveden Jebsenův-Taylorův test, který ukázal stav funkce horní končetiny u pacientů po poškození mozku, vizualizace pomocí krabicových grafů a neparametrický Wilcoxonův test pro dva nezávislé vzorky.
Výsledky:Deskriptivní statistika ukazuje horší výsledky u pacientů s poruchou čití, přesto hypotéza (porucha povrchového, hlubokého nebo povrchového i hlubokého čití v rozsahu hypestézie až anestézie neovlivňuje funkci horní končetiny) nebyla statisticky potvrzena.
Závěr:Použitím vizualizace Jebsenova-Taylorova testu pro porovnání funkce horní končetiny vyplývá, že porucha čití má vliv na funkci horní končetiny, ale výsledek není statisticky prokazatelný.
Klíčová slova:hluboké čití, povrchové čití, citlivost, ergoterapie, cévní mozková příhoda, všední denní činnosti, pohybocit, somatosenzitivní systém
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract
The aim of this thesis was to determine The effect of sensation disorders on upper limb function in patients after brain injury.
Method:The research for this thesis involved non-experimental pre-research and quasiexperiments. The thesis’ theoretical hypothesis was developed on the basis of previous studies that had looked at the effect of brain damage on patients’ upper limb function. A total of twenty patients between the ages of 20 - 59 were selected to participate in the empirical study reported in this thesis. All participating patients had suffered damage to their cerebral cortex. The causes of their brain damage included strokes, trauma and tumor. The participants were divided into two groups of ten using the Nottingham Sensory Assessment. Participants with sensory disorders were allocated to the experimental group. Participants without sensory disorders were placed in the control group. The Jebsen-Taylor test was performed on all participants to assess their upper limb function after they had suffered brain damage.
Results:Hypothesis thesis: Disorders of superficial, deep or superficial and deep sensation, ranging from hypesthesis to anesthesia, exacerbates the function of the upper limb in patients after brain injury was not demonstrate.
Conclusion:Using the visualization of the Jebsen-Taylor test to compare the function of the upper limb shows that the sensation disorder affects the function of the upper limb, but the result is not statistically demonstrable
Key words:deep sensation, superficial sensation, occupational therapy, stroke, activity of daily living, somatosenzitive system
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK