Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Development of new syntheses of condensed aromatic compounds
Název práce v češtině: Vývoj nových syntéz kondenzovaných aromatických sloučenin
Název v anglickém jazyce: Development of new syntheses of condensed aromatic compounds
Klíčová slova: polyaromatické sloučeniny, fluoren, katalýza, metalocenové komplexy,
Klíčová slova anglicky: polyaromatic compounds, fluorene, catalysis, metallocenes
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.03.2019
Datum zadání: 19.03.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.04.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:19.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2019
Předběžná náplň práce
Vývoj syntézy polyaromatických sloučenins fluorenovým skeletem s využitím katalytických cyklotrimerizačních reakcí. Pozornost bude věnována i alternativmím metodám založeným například na využití Dewarových benzenů. Připravené fluoreny budou dále testovány jako ligandy v metalocenových komplexech přechodných kovů čtvrté skupiny (Ti, Yr, Hf) či jako výchozí materiál pro přípravu 9,9'-spirobifluorenů u nichž se budou studovat optoelektronické vlastnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Development of syntheses of polyaromatic compounds with fluorene framework by using catalytic cyclotrimerizations. In addition, attention will be devoted also to other synthetic methods such as the use of Dewar benzenes. The prepared fluorenes are planned to be tested as ligands in metallocene complexes of group IV metals (Ti, Zr, Hf) or a starting material for synthesis of 9,9'-spirobifluorenes of which optoelectrronic properties will be tested.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK