Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Linec jako postindustriální kulturní centrum
Název práce v češtině: Linec jako postindustriální kulturní centrum
Název v anglickém jazyce: Linz as a post-industrial cultural center
Klíčová slova: Linec, město, kultura, průmysl, image, rozvoj, Horní Rakousko, Evropské hlavní město kultury, Linz09
Klíčová slova anglicky: Linz, city, culture, industry, image, development, Upper Austria, European Capital of Culture, Linz09
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2019
Datum zadání: 05.04.2019
Datum a čas obhajoby: 14.09.2020 09:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK107, 107, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2020
Oponenti: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK