Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení pracovního výkonu učitele střední školy / tvorba, metody, kriteria /
Název práce v češtině: Hodnocení pracovního výkonu učitele střední školy / tvorba,
metody, kriteria /
Název v anglickém jazyce: The Evaluation of the Work of Secondary School Teachers (Creation, methods, criteria)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Ing. Helena Černíková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2006
Datum zadání: 08.06.2006
Datum a čas obhajoby: 29.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jaromír Hladký
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK