Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informační a poradenský systém ve školství. Kariérové poradenství na středních školách
Název práce v češtině: Informační a poradenský systém ve školství.
Kariérové poradenství na středních školách
Název v anglickém jazyce: Information and Counselling Systems in the School System. A Career in Counselling at a Secondary
School
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Božena Světlíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2006
Datum zadání: 08.06.2006
Datum a čas obhajoby: 31.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jiří Svoboda
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK