Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vliv sloučení základních a mateřských škol na pracovní podmínky pedagogů a vzájemný vztah manažerů a pedagogů při naplnění společných cílů školy
Název práce v češtině: Vliv sloučení základních a mateřských škol na pracovní
podmínky pedagogů a vzájemný vztah manažerů a pedagogů při
naplnění společných cílů školy
Název v anglickém jazyce: The Influence of the Consolidation of Primary and Nursery Schools on the Working Conditions of
Teachers and the Bilateral Relationship between Management and Teachers
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jiří Knoll
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2006
Datum zadání: 08.06.2006
Datum a čas obhajoby: 31.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jaroslava Tenkrátová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK