Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Semi-supervised deep learning in sequence labeling
Název práce v češtině: Semisupervizované hluboké učení v označování sekvencí
Název v anglickém jazyce: Semi-supervised deep learning in sequence labeling
Klíčová slova: hluboké učení, semi-supervizované učení, modelovaní sekvencí, označování sekvencí, strojové učení, neuronové sítě
Klíčová slova anglicky: deep learning, semi-supervised learning, sequence modeling, sequence labeling, machine learning, neural networks
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: Tomáš Šabata
Řešitel: Mgr. Juraj Eduard Páll - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2019
Datum zadání: 11.03.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.03.2019
Datum a čas obhajoby: 16.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2019
Oponenti: Martin Flusser
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc.
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is to survey the possibilities of application of
semi-supervised learning in sequence labeling using deep learning. The
student shall:

- study state of the art of semi-supervised deep learning

- study possibilities of using semi-supervised deep learning for sequence
labeling

- propose a suitable semi-supervised deep learning strategy for sequence
labeling in a field of video frame sequence processing or natural language
processing

- implement the proposed models

- evaluate the models in terms of performance increase and learning time on
a real-world sequential video or text data
Seznam odborné literatury
O. Chapelle, B. Schölkopf, and A. Zien. Semi-Supervised Learning. MIT
Press, Cambridge, Massachusetts, 2010.

I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016.
http://www.deeplearningbook.org

A. M. Dai and Q. V. Le. Semi-supervised sequence learning. In Advances in
Neural Information Processing Systems 28, pages 3079-3087. Curran
Associates, Inc., 2015.

A. Oliver, A. Odena, C. Raffel, E. D. Cubuk, and I. Goodfellow. Realistic
evaluation of semi-supervised learning algorithms. In NeurIPS, 2018.
Předběžná náplň práce
Deep learning has shown good performance in a variety of different
applications, especially in sequence modeling. Sequence models have
garnered a lot of attention because most of the data in the current world
are in the form of sequences. Such sequences might be formed in many
different areas, from natural language processing through speech
recognition and audio processing to video frame sequence processing. In the
areas where a hidden, complex problem structure has to be extracted from
the data, deep learning usually outperforms traditional statistical
approaches.

One disadvantage of deep learning is that it requires a large amount of
data to be labeled and entirely available during training. Annotation of
such datasets is usually slow and expensive.

Semi-supervised learning could mitigate this problem by using cheaper
unlabeled data together with the labeled data. It has found its application
in several deep learning architectures. However, usage of semi-supervised
deep learning for sequence modeling is very limited.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK