Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava dětí na plánované operační zákroky
Název práce v češtině: Příprava dětí na plánované operační zákroky
Název v anglickém jazyce: Preparing children for planned surgeries
Klíčová slova: děti, dětská chirurgie, operační zákroky, anxieta, edukační materiál
Klíčová slova anglicky: children, paediatric surgery, surgical procedures, anxiety, educational material
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2019
Datum zadání: 25.02.2019
Datum a čas obhajoby: 29.05.2019 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK