Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Praktický dopad sociálních služeb na kvalitu života a duševní stav psychicky nemocných
Název práce v češtině: Praktický dopad sociálních služeb na kvalitu života a duševní stav psychicky nemocných
Název v anglickém jazyce: Practical impact of social services on the quality of mentally diseased people's lives and psychic conditions
Klíčová slova: Duševní porucha, sociální služby, sociální pracovník, léčba, sociální práce
Klíčová slova anglicky: Mental illness, social services, social worker, therapy, social work
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.01.2019
Datum zadání: 23.01.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.01.2019
Datum a čas obhajoby: 22.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2020
Oponenti: PhDr. Miloslav Čedík
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomovou práci vypracuji samostatně za použití odborné literatury. Zaměřím se na metody sociální práce a jejich efektivitu u duševně nemocných. K získání informací použiji řízené rozhovory se sociálními pracovníky z různých organizací zaměřenými na práci s duševně nemocnými. Získaná data budu analyzovat.
Seznam odborné literatury
MAHROVÁ, Gabriela a Martina VENGLÁŘOVÁ. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada, 2008. Sestra (Grada). ISBN 9788024721385.
MATOUŠEK, Oldřich, Pavla KODYMOVÁ a Jana KOLÁČKOVÁ, ed. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-818-0.
PROBSTOVÁ, Václava a Ondřej PĚČ. Psychiatrie pro sociální pracovníky: vybrané kapitoly. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0731-3.
VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK