Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dlouhodobé změny mořského ledu v Arktidě
Název práce v češtině: Dlouhodobé změny mořského ledu v Arktidě
Název v anglickém jazyce: Long-term changes in Arctic sea ice
Klíčová slova: klimatická změna, mořský led, teplota, trendy, Arktida
Klíčová slova anglicky: climatic change, sea ice, temperature, trends, Arctic
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2018
Datum zadání: 30.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2020
Oponenti: Mgr. Martin Margold, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Klimatická změna a modelování klimatu
Seznam odborné literatury
viz předběžná náplň
Předběžná náplň práce
Motivace a úvod:
Změny mořského ledu v Arktidě jsou jedním z nejvíce viditelných a diskutovaných projevů probíhající klimatické změny. Ukazuje se, že mohou ovlivňovat proměnlivost klimatu i v poměrně vzdálených oblastech, např. v mírných zeměpisných šířkách. Popis proměnlivosti a dlouhodobých změn plošného rozsahu mořského ledu v Arktidě i jeho změn očekávaných v budoucnu je proto důležitým úkolem.
Cíle práce:
Cílem práce je zpracovat rešerši relevantních vědeckých prací, jež se zabývají dlouhodobými změnami (trendy) velikosti plochy pokryté mořským ledem v Arktidě. Práce se může soustředit buď na pozorované změny (zejm. prostřednictvím družicových měření) nebo na možné budoucí změny během 21. století (tj. projekce získané globálními klimatickými modely pro různé budoucí emisní scénáře), případně na obojí. Rozšíření směrem k důsledkům a dopadům těchto změn na rostlinstvo, živočichy, ekosystémy, socio-ekonomické aktivity apod. je možné a vítané.
Literatura:
Collins, M., et al., 2013: Long-term climate change: Projection, commitments and irreversibility. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis; 5. hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu, 1029-1136.
Comiso, J.C., 2012: Large decadal decline in the Arctic multiyear ice cover. J. Climate,25, 1176-1193.
Stroeve, J.C., et al., 2012: Trends in Arctic sea ice extent from CMIP5, CMIP3 and observations. Geophys. Res. Lett.,39, L16502.
Vaughan, D., et al., 2013: Observations: Cryosphere. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis; 5. hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu, 317-382.
Další, zejm. časopisecká, literatura dle pokynů vedoucího práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK