Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současné trendy a struktury umělé potratovosti se zaměřením na Českou republiku po roce 1986.
Název práce v češtině: Současné trendy a struktury umělé potratovosti se zaměřením na Českou republiku po roce 1986.
Název v anglickém jazyce: Recent trends and patterns of induced abortion with focus on the Czech Republic after 1986
Klíčová slova: Česká republika; umělá potratovost; trendy; struktury;
Klíčová slova anglicky: Czech Republic; induced abortion; trends; patterns
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2018
Datum zadání: 07.01.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Oponenti: Mgr. Albína Malinová
 
 
 
Předběžná náplň práce
V teoretické části zaměření na legislativu, kontexty a mezinárodní postavení České republiky v umělé potratovosti
Zpracování dat ČSÚ a zaměření se na uvedené důvody při žádosti o UPT (zejména zdravotní vesrsu ostaní) diferenciace charakteristik žen při interrupci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK