Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah sociální a pastorační práce
Název práce v češtině: Vztah sociální a pastorační práce
Název v anglickém jazyce: Relationship between social and pastoral work
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2018
Datum zadání: 28.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2018
Datum a čas obhajoby: 29.01.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2019
Oponenti: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK