Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální rehabilitace u lidí s duševním onemocněním: ukončení služby a prevence závislosti na službě
Název práce v češtině: Sociální rehabilitace u lidí s duševním onemocněním: ukončení služby a prevence závislosti na službě
Název v anglickém jazyce: Social rehabilitation of persons with mental illness: termination of this social service and prevention of addiction to this type of social service
Klíčová slova: sociální rehabilitace, duševní onemocnění, ukončení poskytování sociální služby, závislost na sociální službě, prevence závislosti
Klíčová slova anglicky: social rehabilitation, mental illness, termination of social service, addiction to social service, prevention of addiction
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2018
Datum zadání: 27.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2018
Datum a čas obhajoby: 29.01.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2019
Oponenti: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce s názvem Sociální rehabilitace u lidí s duševním onemocněním: ukončení služby a prevence závislosti na službě je v daném rozsahu představit téma sociální rehabilitace s lidmi s duševním onemocněním se zaměřením na ukončení poskytování této služby a na prevenci závislosti na službě během jejího poskytování a pomocí kvalitativního výzkumu zprostředkovat na tuto problematiku pohled zkušených sociálních pracovníků, pracujících v dané službě s touto cílovou skupinou.
Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a empirické. Teoretická část obsahuje pět kapitol zabývajících se postupně vážným duševním onemocněním, dopady tohoto onemocnění na člověka a jeho okolí, sociální rehabilitací, ukončením poskytování sociální služby a závislostí na sociální službě. Empirická část potom zahrnuje šestou kapitolu, jejímž obsahem je analýza rozhovorů se sedmi zkušenými sociálními pracovníky, pracujícími ve službě sociální rehabilitace poskytované lidem s duševním onemocněním, na téma jejich pohledu na problematiku ukončování poskytování služby a prevence závislosti na službě během jejího poskytování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis titled Social rehabilitation of persons with mental illness: termination of this social service and prevention of addiction to this type of social service aims to describe the topic of social rehabilitation of persons with mental illness with special focus on issue of termination this type of social service and prevention of addiction to this type of service, and also to present a point of view of social workers who are working in social rehabilitation with this target group via a qualitative research.
The thesis is divided into two parts – a theoretical and an empirical one. The theoretical part contains five chapters dealing with serious mental illness, impact of this illness to man’s life and his closest people, social rehabilitation, termination of social service and prevention of addiction to social service. The empirical part contains an analysis of the interviews taken with seven respondents who are working in social rehabilitation with persons with mental illness for several years. The interview’s subject was the respondents’ outlook on the issues of termination of social rehabilitation of persons with mental illness and prevention of addiction on this type of social service.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK