Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změna pohybových schopností hráčů TSV Giesen Grizzlys a VK ČEZ Karlovarsko po kondiční přípravě
Název práce v češtině: Změna pohybových schopností hráčů TSV Giesen Grizzlys a VK ČEZ Karlovarsko po kondiční přípravě
Název v anglickém jazyce: Change of physical abilities of TSV Giesen Grizzlysw and VK ČEZ Karlovarsko players after condition training
Klíčová slova: pohybová schopnost,volejbal, kondiční příprava
Klíčová slova anglicky: physical ability, voleyball, condition training
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2018
Datum zadání: 26.11.2018
Datum a čas obhajoby: 30.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Ivan Přibyl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK