Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium přístupových cest naftalenu do cytochromu P450 1A2.
Název práce v češtině: Studium přístupových cest naftalenu do cytochromu P450 1A2.
Název v anglickém jazyce: Study of naphthalene access pathways to cytochrome P450 1A2.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2019
Datum zadání: 25.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2020
Oponenti: Petr Kulhánek, Dr.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V průběhu práce se student seznámí s metodami molekulového modelování, které jsou vhodné pro studium vazby/uvolnění substrátů/produktů z/do aktivního místa enzymu.
Pokud máte o tuto práci zájem, prosím kontaktujte mne, rád Vám poskytnu bližší informace, popř. přizpůsobím téma práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK