Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Výchova ke zdraví na prvním stupni základní školy
Název práce v češtině: Výchova ke zdraví na prvním stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Health education at primary school level
Klíčová slova: projektová výuka, mezioborové vztahy, výchova, zdraví, zdravý životní styl, vzdělávání
Klíčová slova anglicky: project education, interdisciplinary relations, education, health, healthy lifestyle, education
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2018
Datum zadání: 16.11.2018
Datum a čas obhajoby: 04.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod práce: Zdůvodnění výběru tématu, stanovení hlavního cíle práce.
Teoretická část. Literární rešerše problematiky výchovy ke zdraví na 1. stupni ZŠ.
Praktická část. Návrh vlastního projektu pro 1. stupeň vybrané základní školy a jeho ověření v praxi.
Charakteristika metod: analýza ŠVP vybrané školy, pozorování

Seznam odborné literatury
KAŠOVÁ, J., TOMKOVÁ, A., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál. 2009.
KAŠOVÁ, J. a KOL. Škola trochu jinak. Projektové vyučování v teorii a praxi. Kroměříž: Iuventa. 1995.
NAAR, D. a KOL. Průvodce pro projektové vyučování. Praha: Egredior. 2004.
PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996, 384 s. ISBN 80-7178-070- 7.
VALENTA, J. a KOL. Pohledy - projektová metoda ve škole a za školou. Praha: ARTAMA 1993.
PETTY,J. Moderní vyučování. Praha, Portál,2009

Předběžná náplň práce
Hlavním cílem diplomové práce je návrh projektu pro 1. stupeň základní školy z tématikou člověk a zdraví.
Teoretická část. Literární rešerše problematiky výchovy ke zdraví na 1. stupni ZŠ.
Praktická část. Návrh vlastního projektu pro 1. stupeň vybrané základní školy a jeho ověření v praxi.
Charakteristika metod: analýza ŠVP vybrané školy, pozorování

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Health education at primary school level
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK