Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití hry při výuce práv dítěte
Název práce v češtině: Využití hry při výuce práv dítěte
Název v anglickém jazyce: The Use of Games for Instruction in the Rights of Children
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2006
Datum zadání: 31.05.2006
Datum a čas obhajoby: 15.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK