Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv stálého světla v rané ontogenezi na cirkadiánní systém v dospělosti
Název práce v češtině: Vliv stálého světla v rané ontogenezi na cirkadiánní systém v dospělosti
Název v anglickém jazyce: The effect of constant light in early development on the circadian system in the adulthood
Klíčová slova: cirkadiánní hodiny, světelná synchronizace, vývoj, suprachiasmatické jádro
Klíčová slova anglicky: circadian clock, synchronization to light, development, suprachiasmatic nucleus
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2018
Datum zadání: 14.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2020
Oponenti: RNDr. Dana Jelínková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce bude popsat změny ve fungování cirkadiánního systému a jím řízených fyziologických procesů u zvířat, která byla v době formování cirkadiánních hodin chována na stálém světle. Očekáváme, že narušení pravidelného střídání světla a tmy v časné ontogenezi bude mít důsledky ve vývoji hodin, který se projeví v jejich fungování v dospělosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis will be to describe the changes in the function of the circadian system and the dependent physiological processes in the animals maintained in constant light at the time of the formation of the circadian clock. We expect that disruption of the regular light/dark cycle in early ontogenesis will have consequences in the development of the clock that will be manifested in adulthood.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK