Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza substituovaných 4-nitroizoxazolov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Syntéza substituovaných 4-nitroizoxazolov
Název práce v češtině: Syntéza substituovaných 4-nitroisoxazolů
Název v anglickém jazyce: Synthesis of substituted 4-nitroisoxazoles
Klíčová slova: syntéza
Klíčová slova anglicky: synthesis
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2018
Datum zadání: 12.12.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Syntéza
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Synthesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK