Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Manipulace hostitele jako strategie helmintů zvyšující pravděpodobnost dalšího přenosu
Název práce v češtině: Manipulace hostitele jako strategie helmintů zvyšující pravděpodobnost dalšího přenosu
Název v anglickém jazyce: Host manipulation as a helminth strategy increasing the probability of further transmission
Klíčová slova: Helmint, hostitel, infekce, změna chování
Klíčová slova anglicky: Helminth, host, infection, behavioral change
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2018
Datum zadání: 02.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Oponenti: RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vytvořit rešerši o vlivu různých zástupců parazitických helmintů na chování jejich hostitelů, a to především s důrazem na zvýšení pravděpodobnosti jejich přenosu na nového hostitele.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK