Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poruchy výživy a výchova ke zdravému životnímu stylu dětí v předškolním věku
Název práce v češtině: Poruchy výživy a výchova ke zdravému životnímu stylu dětí v předškolním věku
Název v anglickém jazyce: Nutrition defects and the wellness education of the preschool age children
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2006
Datum zadání: 23.05.2006
Datum a čas obhajoby: 24.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK