Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geometricke a analyticke aspekty automorfnich forem
Název práce v češtině: Geometricke a analyticke aspekty automorfnich forem
Název v anglickém jazyce: Geometrical and analytical aspects of automorphic forms
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Je mozne prizpusobit jak bakalarske, tak diplomove praci.
Seznam odborné literatury
Bude upresnen pri vyberu tematu.
Předběžná náplň práce
Geometricky a analyticky pristup k ciselne teoretickym problemum
je zachycen chovanim representacne teoretickych objektu znamych
jako automorfni formy. Cilem prace je studium nekterych jejich
aspektu, a to v ruznych urovnich narocnosti ktere lze prizpusobit
technicke erudici a matematicke vyspelosti zajemce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Geometric and analytic approaches to number theoretical problems
is captured by properties of representation theoretical objects
called automorphic forms. The aim of the present work should be
the study of some of their aspects of different level of difficulty
(depending on mathematical intelligence of an applicant.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK