Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Codenames: a practical application for modelling word association
Název práce v češtině: Umělá inteligence pro Krycí jména: hru založenou na slovních asociacích
Název v anglickém jazyce: Codenames: a practical application for modelling word association
Klíčová slova: umělá inteligence, jazyk, hra, slovní asociace
Klíčová slova anglicky: computational word association, codenames, pointwise mutual information, word embeddings
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Mareček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.02.2019
Datum zadání: 28.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.04.2019
Datum a čas obhajoby: 04.02.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:06.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2020
Oponenti: Mgr. Martin Popel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Codenames is a board game for 4–8 players, where two teams compete by each having a Spymaster give one word clues which can point to multiple words on the board. The other players on the team attempt to guess their team's words while avoiding the words of the other team. More information can be found at https://czechgames.com/en/codenames/.

The goal of the thesis is to substitute the human Spymasters by an artificial intelligence and implement it as an online application.
For measuring the amount of association between two words, various techniques can be used, e.g.
- their distance in the vector representation of words
- pointwise mutual information
- morphological and syntactic properties of words

The game will be evaluated in real games or in adapted single-player versions by human players.
Seznam odborné literatury
Tomáš Mikolov et al.: Distributed representations of words and phrases and their compositionality. In: Advances in neural information processing systems, pp. 3111-3119, 2013

Piotr Bojanowski et al: Enriching Word Vectors with Subword Information. In: Transactions of the Association for Computational Linguistics, vol. 5, pp. 135–146, 2017

Petr Obrtlík: Počítač jako inteligentní spoluhráč ve slovně-asociační hře Krycí jména. Diplomová práce, Fakulta Informačních Technologií, Vysoké učení technické v Brně, 2018

https://czechgames.com/en/codenames/

https://wordassociations.net/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK