Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkrácená (rozkazní) řízení
Název práce v češtině: Zkrácená (rozkazní) řízení
Název v anglickém jazyce: Payment order procedures
Klíčová slova: platební rozkaz, evropský platební rozkaz, směnečný (šekový) platební rozkaz
Klíčová slova anglicky: payment order, European order for payment, bill (cheque) payment order
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 21.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2020
Datum a čas obhajoby: 27.01.2020 11:00
Místo konání obhajoby: místnost č.132 - 1. a 2. část SZK proběhnou týž den po sobě
Datum odevzdání elektronické podoby:17.11.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:18.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2020
Oponenti: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK