Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Projekt jako součást vzdělávací strategie ve výuce ruštiny na obchodních akademiích
Název práce v češtině: Projekt jako součást vzdělávací strategie ve výuce ruštiny
na obchodních akademiích
Název v anglickém jazyce: The Project as a Part of Educational Strategy for the Instruction of Russian in Business Academies
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Žofková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2006
Datum zadání: 26.05.2006
Datum a čas obhajoby: 23.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Jana Folprechtová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK