Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Intervaly spolehlivosti pro dvouparametrické exponenciální rozdělení
Název práce v češtině: Intervaly spolehlivosti pro dvouparametrické exponenciální rozdělení
Název v anglickém jazyce: Confidence intervals for two-parameter exponential distribution
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: Karel Špinka - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2020
Datum zadání: 16.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2020
Zásady pro vypracování
V práci budou zkoumány základní vlastnosti dvouparametrického exponenciálního rozdělení, zejména odhady jeho parametrů a konstrukce intervalů spolehlivosti. Bude vysvětleno a porovnáno několik přístupů ke konstrukci intervalů spolehlivosti a budou odvozeny jejich vlastnosti.

Seznam odborné literatury
Zhang, J. (2018) Minimum Volume Confidence Sets for Two-Parameter Exponential Distributions. American Statistician, 72(3), 213-218.

Johnson, N.L., Kotz,S., and Balakrishnan,N. (1994) Continuous Univariate Distributions (Vol. 1), New York:Wiley.
Předběžná náplň práce
Předpokládá se, že práce se bude dopodrobna věnovat vysvětlení článku Zhang (2018) -- důkladnější zdůvodnění úvah, doplnění chybějících kroků v důkazech.

Téma vyžaduje velmi dobrou pasivní znalost angličtiny.

Téma předpokládá zápis a eventuální absolvování předmětů NMSA331+332 nebo NMFM301. Přímo navazuje na látku probíranou v těchto předmětech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK