Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Konvektivní bouře a vodní pára ve spodní stratosféře
Název práce v češtině: Konvektivní bouře a vodní pára ve spodní stratosféře
Název v anglickém jazyce: Convective storms and lower stratospheric moisture
Klíčová slova: konvektivní bouře, vodní pára, horní troposféra a spodní stratosféra, metoda rozdílu jasových teplot, tropopauza
Klíčová slova anglicky: convective storms, water vapor, upper troposphere lower stratosphere, brightnes temperature difference technique, tropopause
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Setvák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2018
Datum zadání: 05.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.10.2018
Datum a čas obhajoby: 15.10.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.10.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.10.2018
Datum proběhlé obhajoby: 15.10.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK