Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití programu prevence úrazů dětí na 1.stupni ZŠ
Název práce v češtině: Využití programu prevence úrazů dětí na 1.stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Putting a Programme for the Prevention of Injuries to Children in the Lower Grades of Primary School
into use
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.03.2006
Datum zadání: 07.03.2006
Datum a čas obhajoby: 16.01.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK